วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

LampCam สำหรับคนรักหนังสือ

Optical Character Recognition หรือ ORC
                ORC เป็นกลไกหรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแปลงข้อมูลตัวอักษรจากไฟล์ภาพเป็นไฟล์ตัวอักษร ทำให้ช่วยลดขนาดของพื้นที่จัดเก็บ หรือการจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือไปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
                จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นักสะสมหนังสือหรือห้องสมุดหลายๆแห่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บหนังสือได้ทันเวลา ทำให้เกิดความเสียหายให้กับหนังสือหรือเอกสารสำคัญ หนังสือหรือเอกสารสำคัญบางอย่างมีมูลค่ามาก บางชิ้นไม่สามารถประเมินค่าได้ต้องมาเสียหายไป

                แนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือสแกนเอกสาร ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่หลายระดับ แต่ยังคงมีราคาสูงมากเนื่องจากเทคโนโลยี ORC ที่ใช้ในการทำงานหรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์สแกนต้องมีต้นทุนในการวิจัยสูงมาก ทำให้ราคาของเครื่องมือชนิดนี้สูงตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ราคาถูกคุณภาพของงานที่ได้ก็ไม่ดีนัก
ขอแนะนำเครื่องมือที่ราคาประหยัด คุณภาพสูง เป็นได้ทั้งโคมไฟ และ เครื่อง Scan

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GPS : การนำ GPS Tracker GT100 ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวจากที่ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรถบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบิน ไปยังโรงแรมต่างๆ ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมที่พักกับเจ้าของธุรกิจรถรถรับส่งจะทำข้อตกลงกัน หรือการทำตลาดร่วมกัน

 เช่น หากเจ้าของธุรกิจรถรับส่งนำนักท่องเที่ยวไปพักกับโรงแรมของตน จะได้รับเปอร์เซ็นต์ในการให้บริการ 

ซึ่งโดยทั่วไปทางโรงแรมหรือสถานที่พักก็จะมีรถของตนเองคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาเช่น จำนวนรถไม่เพียงพอ(ช่วง High Season) หรือรถไม่ได้อยู่ในโซนหรือใกล้บริเวณที่ลูกค้าติดต่อมา

แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ??

Sentinel MicroDog : การใช้งาน Sentinel MicroDog

Sentinel MicroDog คืออะไร
คือ ฮาร์ดล็อคราคาประหยัด เพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในการป้องกันซอฟต์แวร์ของท่านที่จะวางจำหน่าย

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GPS : การนำข้อมูล 747 A+ ขึ้นเว็ปไซต์

หลังจากเราได้ใช้งาน GPS Receiver 747 A+ ตอนนี้เราลองทดสอบ โดยนำข้อมูลที่ได้ขึ้นเว็บไซต์


ดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ >>>

GPS : i-GPS M Pro


สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบมีสาย (เหมาะกับโปรแกรมแผนที่ทางทะเล)
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ  i-GPS M Pro
 
 i-GPS M Pro คืออะไร
    คือ เครื่องรับสัญญาณ GPS หรือ GPS Receiver แบบมีสาย สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่มีพอร์ต USP
แล้วมันต่างกับ GPS Receiver ทั่วไปอย่างไร
    คือ จะเปนเครื่อง GPS Receiver ที่ใช้งานเฉพาะ เช่น การใช้งานกับแผนที่ทางทะเล โดยปกติ การใช้งานอุปกรณ์ต่างในเรือ จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เป็นคงที่และคงทน

ผลการทดสอบการใช้งาน i-GPS M Pro

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กล้องสำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัย

GardenWatchCam กล้องสำหรับเก็บภาพข้อมูลงานวิจัย      หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับเก็บภาพงานวิจัย ผมขอแนะนำกล้องสำหรับเก็บภาพ
เหมาะสำหรับเก็บบันทึกภาพผลการทดลอง เช่น การทดลองเพื่อดูผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในโรงเพาะชำ หรือดูการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เลี้ยง

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

GPS : การนำเครื่อง GPS A+ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการน้ำท่วม

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในช่วงน้ำท่วม
1. บางพื้นที่ ที่เกิดน้ำท่วมไม่รู้อยู่ส่วนไหนของแผนที่
2. ต้องการถ่ายภาพพร้อมแสดงเวลา และพิกัดสถานที่ได้อย่างไร
3. ที่นา น้ำท่วมหมดแล้ว จะถ่ายภาพเก็บไว้ ก็ต้องมีหลักฐานแสดงเวลา และพิกัดที่ตั้งของพื้นที่
4. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แล้วพื้นที่ส่วนนี้ ได้ไปแจกของหรือยังนี่
5. แล้วบ้านหลังนี้มันท่วมจริงมั่ย ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย แล้วจะแสดงหลักฐานเวลา กับพิกัดอย่างไรนี่ กล้องถ่ายเราก็ไม่ทันสมัยด้วยซิ ไม่มี GPS ในตัวเครื่อง
6. อื่นๆอีกมากมาย


แนวทางในการแก้ปัญหา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

GPS : โปรโตคอล NMEA ของ GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ  (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)

NMEA ย่อมาจาก Nation Maritime Electronics Association ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันต้องสามารถเข้าใจกันได้ หรือสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน NMEA จึงพัฒนามาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าว เรียกว่า NMEA Standard ซึ่งระบุข้อมูลการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและรูปแบบของข้อมูล

รูปแบบประโยคของโปรโตคอล NMEA ในเครื่อง GPS

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

iKey

แนะนำอุปกรณ์สำหรับการ Authentication

     ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ ดังนั้น Username และ Password มันไม่เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกัน เราต้องหาอุปกรณ์เสริมสำหรับงานนี้

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ Two-Factor Authentication ตัว iKey คือคำตอบและทางออกที่ดีที่สุด

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

งานวิจัย Smart Dongle (ฉบับย่อ)

การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ Android Phone ที่มีต่อการใช้งาน Smart Dongle Application

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การ Configure No-ip บน ClearOS

วิธีการ Configure No-ip บน ClearOs
หลังจากเราได้สมัครเพื่อขอ IP กับทาง www.no-ip.com เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Server ของเรามีการ Fix IP มีกระบวนการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การ Configure ClearOS เบื้องต้น

หลังจากได้ติดตั้ง ClearOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้อนนี้เราจะเข้ามาในส่วนของการ Confugure ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอ
ใส่ Username :
และ Password :

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้ง ClearOS

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับใช้งาน ClearOS

เตรียมเครื่องสำหรับติดตั้ง ClearOS

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

Sentinel SuperPro : การใช้งาน SentinelSuperPro

สอนการใช้งาน SentinelSuperPro แบบ Shall อย่างง่าย


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com  หรือ  www.chetcom.com

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

GPS : ภาพการทดสอบ GT100

การทดสอบ GPS Tracker GT100 ตามสถานที่ต่างๆ
การใช้งานเครื่อง GPS Tracker GT100 มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

Sentinel SuperPro : แนะนำ ฮาร์ดล็อค SentinelSuperPro

SentinelSuperPro
Hardlock Sentinel SuperPro 
    หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย ฮาร์ดล็อคอย่างเป็นทางการของ SafeNet Inc.) ขอแนะนำฮาร์ดล็อคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้พัฒนนาซอฟต์แวร์ทุกระดับ SentinelSuperPro ได้รวบรวมเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับไว้คอยช่วยเหลือในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของคุณ 
   Hard lock คืออะไร

GPS Tracker GT100

แนะนำการใช้งาน GPS Tracker GT100 จากบริษัท ฟิแทบ คอมเพล็ก จำกัด
ติดตาม ทรัพย์สิน และ บุคคลที่คุณรัก ได้ทุกที่ ทุกเวลา GT-100 Safety device / GPS & Phone ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง GT-100

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

GPS : พื้นฐานด้าน GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)
  - ระบบ GPS เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร แต่อนุญาตให้พลเรือนสามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัด เช่น มีความผิดพลาดของตำแหน่งที่วัดได้ มากกว่าอุปกรณ์ทางการทหาร และไม่สามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากได้ (เช่น ขีปนาวุธข้ามทวิป) ระบบ GPS หรือ Global Position System ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

งานวิจัย GPS Tracker (ฉบับย่อ)

การพัฒนาระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุตำแหน่ง ณ.เวลาปัจจุบัน


วิเชษฐ ดารากัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2550


บทคัดย่อ

   โครงงานนี้เป็นการจัดทำระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์ส่งข้อมูล ณ.เวลาปัจจุบัน ซึ่งการใช้งาน GPS Tracker โดยผ่านดาวเทียม GPS และส่งสัญญาณผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM โดยโครงงานนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ และทำการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

Agricultural Machanization

รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกลวิธาน และเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตร

เผยแพร่ข้อมูลถึงเืพื่อนๆชาวเกษตรกลวิธานทุกท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม>>

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP โดยวิธีการ Call API

วิเชษฐ ดารากัย
1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com

บทคัดย่อ:
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จัดเป็นหนึ่งในอุตสหกรรม ยุทธศาสตร์ของประเทศ แต่ในปัจจุบันได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างมากมาย การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องตระหนัก เพราะแต่ละปี รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทวีปเอเชีย อันเนื่องมาจากความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์บางประเภทจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก เป็นผลทำให้จำนวนผู้ใช้ (User) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องสูญเสียไปจากการละเมิดลิขสิทธิ์ (Software Protection for Revenue Protection and Growth : SafeNet Ince)[1]

คำสำคัญ: ฮาร์ดล็อก / การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / การ Call API

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

How to Start Research

The basic format of research.

1) Abstract
2) Introduction
a. Background.
b. Statement of purpose.
c. Hypotheses.
3) Method
a. Participants.
b. Measures.
c. Procedure.
d. Statistical plans
4) Results.
5) Discussion.
6) References.