วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

Sentinel SuperPro : การใช้งาน SentinelSuperPro

สอนการใช้งาน SentinelSuperPro แบบ Shall อย่างง่าย


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com  หรือ  www.chetcom.com

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

GPS : ภาพการทดสอบ GT100

การทดสอบ GPS Tracker GT100 ตามสถานที่ต่างๆ
การใช้งานเครื่อง GPS Tracker GT100 มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

Sentinel SuperPro : แนะนำ ฮาร์ดล็อค SentinelSuperPro

SentinelSuperPro
Hardlock Sentinel SuperPro 
    หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย ฮาร์ดล็อคอย่างเป็นทางการของ SafeNet Inc.) ขอแนะนำฮาร์ดล็อคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้พัฒนนาซอฟต์แวร์ทุกระดับ SentinelSuperPro ได้รวบรวมเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับไว้คอยช่วยเหลือในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของคุณ 
   Hard lock คืออะไร

GPS Tracker GT100

แนะนำการใช้งาน GPS Tracker GT100 จากบริษัท ฟิแทบ คอมเพล็ก จำกัด
ติดตาม ทรัพย์สิน และ บุคคลที่คุณรัก ได้ทุกที่ ทุกเวลา GT-100 Safety device / GPS & Phone ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง GT-100

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

GPS : พื้นฐานด้าน GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)
  - ระบบ GPS เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร แต่อนุญาตให้พลเรือนสามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัด เช่น มีความผิดพลาดของตำแหน่งที่วัดได้ มากกว่าอุปกรณ์ทางการทหาร และไม่สามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากได้ (เช่น ขีปนาวุธข้ามทวิป) ระบบ GPS หรือ Global Position System ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

งานวิจัย GPS Tracker (ฉบับย่อ)

การพัฒนาระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุตำแหน่ง ณ.เวลาปัจจุบัน


วิเชษฐ ดารากัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2550


บทคัดย่อ

   โครงงานนี้เป็นการจัดทำระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์ส่งข้อมูล ณ.เวลาปัจจุบัน ซึ่งการใช้งาน GPS Tracker โดยผ่านดาวเทียม GPS และส่งสัญญาณผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM โดยโครงงานนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ และทำการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

Agricultural Machanization

รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกลวิธาน และเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตร

เผยแพร่ข้อมูลถึงเืพื่อนๆชาวเกษตรกลวิธานทุกท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม>>