วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

งานวิจัย Smart Dongle (ฉบับย่อ)

การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ Android Phone ที่มีต่อการใช้งาน Smart Dongle Application

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การ Configure No-ip บน ClearOS

วิธีการ Configure No-ip บน ClearOs
หลังจากเราได้สมัครเพื่อขอ IP กับทาง www.no-ip.com เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Server ของเรามีการ Fix IP มีกระบวนการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การ Configure ClearOS เบื้องต้น

หลังจากได้ติดตั้ง ClearOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้อนนี้เราจะเข้ามาในส่วนของการ Confugure ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอ
ใส่ Username :
และ Password :

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้ง ClearOS

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับใช้งาน ClearOS

เตรียมเครื่องสำหรับติดตั้ง ClearOS