วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

GPS : การนำเครื่อง GPS A+ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการน้ำท่วม

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในช่วงน้ำท่วม
1. บางพื้นที่ ที่เกิดน้ำท่วมไม่รู้อยู่ส่วนไหนของแผนที่
2. ต้องการถ่ายภาพพร้อมแสดงเวลา และพิกัดสถานที่ได้อย่างไร
3. ที่นา น้ำท่วมหมดแล้ว จะถ่ายภาพเก็บไว้ ก็ต้องมีหลักฐานแสดงเวลา และพิกัดที่ตั้งของพื้นที่
4. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แล้วพื้นที่ส่วนนี้ ได้ไปแจกของหรือยังนี่
5. แล้วบ้านหลังนี้มันท่วมจริงมั่ย ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย แล้วจะแสดงหลักฐานเวลา กับพิกัดอย่างไรนี่ กล้องถ่ายเราก็ไม่ทันสมัยด้วยซิ ไม่มี GPS ในตัวเครื่อง
6. อื่นๆอีกมากมาย


แนวทางในการแก้ปัญหา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

GPS : โปรโตคอล NMEA ของ GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ  (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)

NMEA ย่อมาจาก Nation Maritime Electronics Association ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันต้องสามารถเข้าใจกันได้ หรือสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน NMEA จึงพัฒนามาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าว เรียกว่า NMEA Standard ซึ่งระบุข้อมูลการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและรูปแบบของข้อมูล

รูปแบบประโยคของโปรโตคอล NMEA ในเครื่อง GPS

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

iKey

แนะนำอุปกรณ์สำหรับการ Authentication

     ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ ดังนั้น Username และ Password มันไม่เพียงพอแล้วสำหรับการป้องกัน เราต้องหาอุปกรณ์เสริมสำหรับงานนี้

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์ Two-Factor Authentication ตัว iKey คือคำตอบและทางออกที่ดีที่สุด