วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

LampCam สำหรับคนรักหนังสือ

Optical Character Recognition หรือ ORC
                ORC เป็นกลไกหรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแปลงข้อมูลตัวอักษรจากไฟล์ภาพเป็นไฟล์ตัวอักษร ทำให้ช่วยลดขนาดของพื้นที่จัดเก็บ หรือการจัดเก็บเอกสารหรือหนังสือไปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
                จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นักสะสมหนังสือหรือห้องสมุดหลายๆแห่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บหนังสือได้ทันเวลา ทำให้เกิดความเสียหายให้กับหนังสือหรือเอกสารสำคัญ หนังสือหรือเอกสารสำคัญบางอย่างมีมูลค่ามาก บางชิ้นไม่สามารถประเมินค่าได้ต้องมาเสียหายไป

                แนวทางในการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือสแกนเอกสาร ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่หลายระดับ แต่ยังคงมีราคาสูงมากเนื่องจากเทคโนโลยี ORC ที่ใช้ในการทำงานหรือกลไกการทำงานของอุปกรณ์สแกนต้องมีต้นทุนในการวิจัยสูงมาก ทำให้ราคาของเครื่องมือชนิดนี้สูงตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ราคาถูกคุณภาพของงานที่ได้ก็ไม่ดีนัก
ขอแนะนำเครื่องมือที่ราคาประหยัด คุณภาพสูง เป็นได้ทั้งโคมไฟ และ เครื่อง Scan

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GPS : การนำ GPS Tracker GT100 ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยวจากที่ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรถบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหน้าที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบิน ไปยังโรงแรมต่างๆ ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมที่พักกับเจ้าของธุรกิจรถรถรับส่งจะทำข้อตกลงกัน หรือการทำตลาดร่วมกัน

 เช่น หากเจ้าของธุรกิจรถรับส่งนำนักท่องเที่ยวไปพักกับโรงแรมของตน จะได้รับเปอร์เซ็นต์ในการให้บริการ 

ซึ่งโดยทั่วไปทางโรงแรมหรือสถานที่พักก็จะมีรถของตนเองคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาเช่น จำนวนรถไม่เพียงพอ(ช่วง High Season) หรือรถไม่ได้อยู่ในโซนหรือใกล้บริเวณที่ลูกค้าติดต่อมา

แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ??

Sentinel MicroDog : การใช้งาน Sentinel MicroDog

Sentinel MicroDog คืออะไร
คือ ฮาร์ดล็อคราคาประหยัด เพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยในการป้องกันซอฟต์แวร์ของท่านที่จะวางจำหน่าย

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GPS : การนำข้อมูล 747 A+ ขึ้นเว็ปไซต์

หลังจากเราได้ใช้งาน GPS Receiver 747 A+ ตอนนี้เราลองทดสอบ โดยนำข้อมูลที่ได้ขึ้นเว็บไซต์


ดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ >>>

GPS : i-GPS M Pro


สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบมีสาย (เหมาะกับโปรแกรมแผนที่ทางทะเล)
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ  i-GPS M Pro
 
 i-GPS M Pro คืออะไร
    คือ เครื่องรับสัญญาณ GPS หรือ GPS Receiver แบบมีสาย สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่มีพอร์ต USP
แล้วมันต่างกับ GPS Receiver ทั่วไปอย่างไร
    คือ จะเปนเครื่อง GPS Receiver ที่ใช้งานเฉพาะ เช่น การใช้งานกับแผนที่ทางทะเล โดยปกติ การใช้งานอุปกรณ์ต่างในเรือ จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เป็นคงที่และคงทน

ผลการทดสอบการใช้งาน i-GPS M Pro

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กล้องสำหรับเก็บข้อมูลงานวิจัย

GardenWatchCam กล้องสำหรับเก็บภาพข้อมูลงานวิจัย      หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับเก็บภาพงานวิจัย ผมขอแนะนำกล้องสำหรับเก็บภาพ
เหมาะสำหรับเก็บบันทึกภาพผลการทดลอง เช่น การทดลองเพื่อดูผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในโรงเพาะชำ หรือดูการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เลี้ยง