วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

Visual Basic 6.0 : การเขียนโปรแกรม VB6.0

การเขียนโปรแกรม VB6.0 ทำไว้กันลืม

    ในการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic ยังมีหลายๆลูกเล่น ที่จะทำให้โปรแกรมน่าสนใจ บางคำสั่งก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน มีลืมๆไปบ้าง เรามาดูรายละเอียดกัน

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

Sentinel SuperPro : Encrypt TextFile การเข้ารหัสไฟล์เอกสารสำคัญ


การเข้ารหัสข้อมูลไฟล์เอกสารสำคัญ ด้วยโปรแกรม SuperPro ToolKit
     หากเรามีไฟล์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ เราจะแน่ใจ และมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟล์ที่เราส่งไปให้ลูกค้ามีความปลอดภัย ผู้ที่สามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องเท่านั้น
   หากใครเจอปัญหาส่วนนี้ เรามีทางออกให้ โดยการใช้งานโปรแกรม SuperPro Toolkit เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็จะได้ไฟล์สำคัญที่ผ่านการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย
เรามาดูวิธีการเข้ารหัสกัน

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

Sentinel SuperPro : Protection Software Product.


มุมมองโดยทั่วไปในการเลือกใช้ฮาร์ดล็อคป้องกันซอฟต์แวร์
ในการสร้างความมั่นใจในการป้องกันซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีรูปแบบและวิธีการในการป้องกันซอฟต์แวร์ของตน ตามรูปแบบของ ISV (Independent Software Vendors) ในการป้องกันซอฟต์แวร์จุดประสงค์หลักก็เพื่อการกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยอาศัยความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา แต่บางครั้งกระบวนการตรวจสอบหลายๆอย่างมีความซับซ้อน ดังนั้นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เบื้องต้นจึงอยู่ที่การใช้ฮาร์ดแวร์ในการป้องกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “ฮาร์ดล็อค” (Hard Lock)

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

Sentinel SuperPro : การทำซอฟต์แวร์ทดลองใช้ Demo

การทำซอฟต์แวร์ทดลองใช้ (Demo) ด้วย Sentinel SuperPro
    ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันนี้ง่ายมาก เนื่องจากมีเครื่องมือประเภท Visual มากมายที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกทดลองใช้ซอฟต์แวร์ต่่างๆ ก่อนที่จะซื้อซอฟต์แวร์จริงๆ

     แล้วเราจะมีวิธีในการทำชุดซอฟต์แวร์ทดลองใช้อย่างไรให้ปลอดภัย โดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น
  1. การกำหนดวันที่หมดอายุ (Expiration Date)
  2. การกำหนดจำนวนครั้งที่ใช้ (Execution Control)
  3. การกำหนดวันหมดอายุ (Time Control)

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Sentinel SuperPro : การเข้ารหัสไฟล์รูปภาพ Encryption Image.

การใช้งานฟังก์ชัน Encryption อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SuperPro ToolKit
     หากเรามีไฟล์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ เราจะแน่ใจ และมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟล์ที่เราส่งไปให้ลูกค้ามีความปลอดภัย ผู้ที่สามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องเท่านั้น
   หากใครเจอปัญหาส่วนนี้ เรามีทางออกให้ โดยการใช้งานโปรแกรม SuperPro Toolkit เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็จะได้ไฟล์สำคัญที่ผ่านการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย
เรามาดูวิธีการเข้ารหัสกัน