วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : HASP Basic.

แนะนำการใช้งาน Sentinel HASP อย่างง่าย
  Sentinel HASP คือ ชุดเครื่องมือในการทำป้องกันซอฟต์แวร์ ที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับซอฟต์แวร์ของคุณ ที่จะวางจำหน่าย ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : แนะนำ Sentinel HASP Vendor Suite 5.10


รายละเอียดในส่วนต่างๆของ Sentinel HASP Vendor Suite   มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของ Sentinel HASP Vendor Suite กัน  

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Sentinel SuperPro : Comparative Benefits of Hardware and Software Solutions

เปรียบเที่ยบประโยชน์ที่ได้รับระหว่างฮาร์ดล็อค และซอฟต์ล็อคทั่วไป

   การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการออกใบอนุญาตในการใช้งานซอฟต์แวร์ สามารถทำได้จากฮาร์ดล็อคและซอฟต์ล็อค

ซึ่งการป้องกันทั้งสองประเภทมีจุดแข็งและจุดออนที่แตกต่างกันออกไป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงและเปรียบเที่ยบในบางส่วนที่ได้รับจากการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์