วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

SafeNet Axis

อะไรคือ SafeNet Axis
หากคุณมีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ เยอะขนาดนี้

SafeNet Axis ช่วยคุณได้

Sentinel HASP : The Detail of Sentinel HASP Starter KIT.

รายละเอียด HASP Starter KIT 
     เป็นชุด Hard Lock สำหรับใช้งานร่วมกับ Sentinel HASP และ Sentinel LDK
ซึ่งภายในกล่องจะประกอบไปด้วย


วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

Software Security


     Software Security is the idea of engineering software so that it continues to function correctly under malicious attack. Most technologists acknowledge this undertaking’s importance, but they need some help in undertaking’s importance, but they need some help in understanding how to tackle it. This new department.(Editor : Gary McGraw)

การรักษาความปลอดภัยให้กับซอฟต์แวร์ เป็นแนวคิดทางด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถคงการทำงานไว้ได้ 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

Protect Cloud-base

การป้องกันความปลอดภัยบน Cloud Computing


     บทความในส่วนนี้จะไม่ขอกล่าวถึงลงลึกในส่วนรายละเอียดของ Cloud Computing เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ ผู้อ่านสามารถค้นหาได้จากเว็บทั่วๆไป แต่ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการป้องกัน รักษาความปลอดภัยบน Cloud Computing

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : HASP Activate.

วิธีการทำชุด Activate สำหรับ Sentinel HASP
อะไรคือ การทำชุด Activate
     การทำชุด Activate คือการทำซอฟต์แวร์ชุดเต็มให้กับลูกค้า หลังจากลูกค้าใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการกำหนดเงื่อนไข เช่น การกำหนดจำนวนครั้งที่ใช้ซอฟต์แวร์, การกำหนดจำนวนวันที่ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ การกำหนดวันที่ เดือน ปี หมดอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : HASP Advance Demo.

การใช้งาน Sentinel HASP  สำหรับทำซอฟต์แวร์ Demo
รามาดูความสามารถในระดับสูง ของการใช้งาน Sentinel HASP กัน

1. เปิดโปรแกรม Start > All Program > SafeNet > Sentinel HASP > VendorSuite 5.1

Sentinel LDK : Start EMS เริ่มต้นใช้งาน Sentinel LDK ด้วยชุด EMS


เริ่มต้นใช้งาน LDK (License Developer Kit) หลังจากได้ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
1. เปิดโปรแกรม ไปที่ http://localhost:8080/ems จะปรากฏ ดังภาพด้านล่าง

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : Types Of HASP.

ทำความรู้จักกับ Sentinel HASP แต่ละประเภท

     หลังจากได้ทำความรู้จักกับ Sentinel HASP โดยภาพรวม ทำให้เราได้ทราบถึงความสามารถในการป้องกันลิขสิทธิซอฟต์แวร์ที่มีอยู่อย่างมากมายของ Sentinel HASP


วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

Sentinel LDK : แนะนำชุดเครื่องมือของ Sentinel LDK (License Develop Kit) ของ SafeNet

ทำความรู้จักกับ Sentinel EMS
Sentinel EMS คืออะไร
     Sentinel EMS เป็นชุดเครื่องมือการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับองค์กรธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความซับซ้อนในการปรับปรุงและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและจัดจำหน่าย โดยที่ Sentinel EMS มีความคล่องตัวสูงสำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการกำหนดสิทธิต่างๆในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
Sentinel EMS มาพร้อมในชุดพัฒนา LDK (License Develop Kit) ของ SafeNet