วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

GPS : Install GT100 Error

แนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตั้งชุด Management Tool GT100

เมื่อทำการติดตั้งชุด Management Too แล้วเกิดปัญหาในขณะติดตั้งชุด Microsoft.Net Framework 4 Setup แล้วเกิด Error ดังภาพ เราจะแก้ไขอย่างไรดี

แนวทางในการแก้ไข

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

CA

Certificate Authority คืออะไร
คือ ใบรับรองยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

ถ้าคุณมี CA เยอะขนาดนี้ แต่ไม่อยากเก็บไว้ในเครื่องคอม เนื่องจากนโยบายด้านความปลอดภัย คุณจะทำอย่างไร

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

GPS : How to use CSV

การใช้งานไฟล์ CSV
หลังจากเราได้ใช้งานโปรแกรม GPS PhotoTagger เราสามารถ Export ไฟล์เป็นนามสกุลต่างๆได้ดังนี้
·        GPX File(*.gpx)
o   สำหรับ Save Project งาน สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม GPS Photo Tagger
·        NMEA0183 File(*.nmea)
o   สำหรับ Save เป็นโปรโตคอลของระบบ GPS
·        KML File(*.kml)
o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วย Google Earth
·        Excel File(*.csv)
o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

GPS : GPS PhotoTagger

ทดลอง GPS Photo Tagger ตัวใหม่
โปรแกรม GPS PhotoTagger ตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับใช้งานร่วมกับ GPS DataLogger