วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : การเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์ PDF ง่ายๆด้วย Sentinel HASP

วิธีการง่ายๆที่จะป้องกันไฟล์ PDF ด้วยการเข้ารหัส (Encryption) ด้วย Sentinel HASP

Encrypt คืออะไร คือการเข้ารหัสไฟล์ หากใครนำไฟล์นี้ไปเปิดโดยไม่มีโปรแกรมถอดรหัส (Decrypt) จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์นั้นได้

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : แนะนำ Sentinel HASP HL Drive

อะไรคือ Sentinel HASP HL Drive
     Sentinel HASP HL Drive คือ ฮาร์ดล็อค Sentinel HASP ที่มีหน่วยความจำภายในเช่นเดียวกับ Flash Drive

แล้ว Sentinel HASP HL Drive มีประโยชน์อย่างไร
     ใช้สำหรับป้องกันซอฟต์แวร์เหมือนกับ Sentinel HASP ทั่วไป แต่เราสามารถนำโปรแกรมทั้งหมดเก็บไว้ในตัว Sentinel HASP ได้เลย

แล้วมันใช้งานอย่างไร

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Sentinel GrandDog : การใช้งาน Sentinel GranDog ทำเป็น Authentication อย่างง่าย

การใช้งาน GrandDog เพื่อทำเป็นตัว Authentication อย่างง่าย

     หากเราต้องการใช้ฮาร์ดล็อค GrandDog ทำเป็นอุปกรณ์ Authentication เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ เรามีวิธีการง่าย (Authentication คือ การทำงานในลักษณะ 2 Factor: You Know Something and You Have Something)