วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

Sentinel Cloud : Sentinel Cloud Services


เพิ่มความมั่นใจในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบ Cloud โดยการป้องกันด้วย Sentinel Cloud Services
   ในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาการไปอย่างมาก ทั้งด้านความเร็วและการให้บริการ (QOS) ทำให้แนวโน้มของการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมแบบ Online เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ความปลอดภัยของระบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใส่ใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนระบบ Cloud สำหรับผู้ใช้ หากเราเปิดให้บริการใช้งานบนระบบ Cloud แล้วเราจะป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไรดี

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

GPS : Review GPS 747ProS

บทความนี้ เรามาดูในส่วนรายละเอียดของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS


นอกจากข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ ในส่วนของความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลได้มากถึง 250,000 Way point ยังมีส่วนที่แตกต่างจากรุ้นก่อนหน้านี้ คือ
1. จะมีปุ่ม Smart (รุ่นก่อนหน้านี้ คือ Log)
2. จะมีปุ่ม Car (รุ่นก่อนหน้านี้คือ Nav)
3. เมนูในส่วนของ โปรแกรม GPS Photo Tagger