วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

MobilePASS OTP Software Authenticators


ซอฟต์แวร์ MobilePASS นำเสนอความปลอดภัยในระดับสูง สำหรับการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ iPhone หรือ BlackBerry

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Sentinel Cloud : รูปแบบการให้บริการ Sentinel Cloud Service

  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Solution ต่างๆผ่านทางระบบ Cloud กำลังได้รับความสนใจ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่่องจากปัจจัยด้านความเร็วของระบบ Internet

  แต่เมื่อเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้บนระบบ Cloud เสร็จแล้ว หากเราต้องการขายซอฟต์แวร์หรือต้องการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ End User เราจะมีแนวทางในการป้องกันได้อย่างไร

วันนี้ เราขอแนะนำ การป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยระบบ  Sentinel Cloud >>

รูปแบบการให้บริการของ Sentinel Cloud Service

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : การป้องกันไฟล์ที่สร้างจาก Auto Play Media Studio ด้วย Sentinel HASP


โปรแกรม Auto Play Media Studio เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอต่างๆ เช่น สื่อการเรียนการสอน, สื่อการนำเสนอผลงาน, หรือสื่อการใช้งานโปรแกรม ในส่วนของตัวโปรแกรม Auto Play Media Studio สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มากนักวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio อย่างง่าย

เนื้อหาในส่วนนี้ เรามาดูการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับการใช้งานร่วมกับกล้อง DocExpress อย่างง่ายๆ

 1.       เปิดโปรแกรม Camtasia Studio