วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Sentinel HASP : การจัดการ Database ของ Sentinel HASP

หลังจากเราได้ติดตั้งชุดเครื่องมือ Sentinel HASP Business Studio Server เรียบร้อยแล้ว และเราต้องการจัดการกับ Database เราจะทำอย่างไร?

การบริหารจัดการ Database ของ Sentinel HASP Business Studio Server มีอยู่ 2 รูปแบบคือ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Sentinel HASP Present : How to use on Windows8

วีดีโอนำเสนอ : การใช้งานฮาร์ดล็อค Sentinel HASP บน OS Windows8 ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ

Sentinel HASP Present Part3

วีดีโอนำเสนอส่วนที่ 3 : การทำโปรแกรมชุดเต็ม (Full Version) ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP คืนกลับจากลูกค้าเพื่อทำการเขียนค่าใหม่

Sentinel HASP Present Part2


วีดีโอนำเสนอส่วนที่  2 : การต่ออายุ (Activate) การใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่ต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP จากลูกค้ากลับมาเขียนค่าใหม่

Sentinel HASP Present Part1

วีดีโอนำเสนอส่วนที่ 1 : การทำโปรแกรมชุดทดลองใช้ให้กับลูกค้า โดยการกำหนดเงื้อนไขจำนวนครั้งในการใช้โปรแกรม