วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

GIS : What is GIS?


อะไรคือ GIS ? (ข้อมูลจาก www.esri.com)

(Figure from http://www.gisthai.org/about-gis/compo-gis.html)
GIS : Geographic Information System
     การตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพื่อการสำรวจหรือการไปถึง ณ.จุดที่ต้องการ

    ในทำนองเดียวกัน การที่เราจะได้มาซึ่งวิธีการที่ง่ายและถูกต้องเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับการดำน้ำในมหาสมุทรที่ลึก เราจะต้องทราบข้อมูลรายละเอียดและทำความเข้าใจกับมัน และในส่วนของความสัมพันธ์ของบุคคลกับสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่า ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

RS : Remote Sensing of Cropland Agriculture

 Remote Sensing of Cropland Agriculture (การนำ RS มาใช้ในงานเกษตร)


     การนำ Remote Sensing มาใช้ในงานเกษตร มีประวัติการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว โดย U.S Office of Naval Research (in 1958) การนำ RS มาใช้งานด้านการเกษตรมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

RS : Remote Sensing

ทำความรู้จักกับ Remote Sensing.

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การ Configure Access Point เป็น WDS อย่างง่ายWDS หรือ Wireless Distribution System คือ การเชื่อมต่อ Access Point 2 เครื่องเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้สาย LAN โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การตรวจสอบระบบ Hotspot Internet เบื้องต้น สำหรับ Admin


การตรวจสอบระบบเบื้องต้น ในกรณีที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้

     ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Hotspot ในกรณีที่การเชื่อมต่อมีปัญหาก เรามีแนวทางแก้ไขตามลำดับดังนี้