วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

Sentinel SuperPro : Blue Screen Of Death (BSOD)/Crash

การแก้ไขปัญหาเบื่องต้นเมื่อเกิด Blue Screen ขณะใช้งานฮาร์ดล็อค Sentinel (แก้ไขได้เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจาก Sentinel System Driver)
การเกิด Blue Screen สามารถเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีอยู่หลายๆสาเหตุ แต่ในกรณีนี้ หากกรณีก่อนหน้านี้เราใช้งานได้ปกติ แต่เมื่อทำการเสียบอุปกรณ์ Hard lock ที่พอร์ต USB และเกิด Blue Screen เรามีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นดังนี้ (ข้อมูลจาก SafeNet Support : End-User Troubleshooting guide )


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Sentinel Cloud : ทดลอง การใช้งาน Sentinel Cloud demo

 ทดลองการใช้งานโปรแกรมบน Sentinel Cloud
เพื่อรองรับการใช้งาน Application ในอนาคตบน Cloud Computing
ทาง SafeNet ได้จัดเตรียม Solution ไว้รองรับการใช้งานด้วย Sentinel Cloud.


การใช้งาน Application บน Sentinel Cloud มีรูปแบบดังนี้

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

Sentinel SuperPro : How to check Sentinel Key License Monitor

การตรวจสอบจำนวน License ของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net
ในส่วนนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบว่า Sentinel SuperPro Net ของเรามีจำนวน License สำหรับการใช้งานของ User ได้กี่คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่ Browser พิมพ์ localhost:6002