วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : วิธีการติดตั้ง Sentinel HASP โดยการแยก Data Base Server


How to Install Sentinel HASP Multi-Server. วิธีการติดตั้ง Sentinel HASP โดยการแยก Data Base Server
โดยมีขั้นตอนวิธีการติดตั้งดังนี้

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

SafeNet News : The Art of Data Protection

The Art of Data Protection ศิลปะในการป้องกันข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
บทความเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลให้ปลอดภัย โดย SafeNet ข้อมูลเพิ่มเติม >>

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : Visual C# : ตัวอย่างการ Call API ของ Sentinel HASP ด้วยภาษา Visual C#

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยการ Call API มีวิธีขั้นตอนง่ายๆ
ในตอนนี้ เราจะยกตัวอย่างการ Call API ของ Sentinel HASP ด้วยภาษา Microsoft Visual C#

Visual C# : การเขียนโปรแกรมรับค่า


การเขียนโปรแกรมรับค่าอย่างง่าย ด้วย Visual C#


Visual C# : เริมต้น


เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Visual C#
เนื้อหาในส่วน เป็นการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย Visual C# ทำไมจึงเลือกใช้ Visual C# (ต้องทดลองเขียนดู แล้วจะรู้)


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

SafeNet News : 2013 Gartner Magic Quadrant

SafeNet, a Leader in the Magic Quadrant for User Authentication
SafeNet ได้รับการรับรองจาก Gartner สำหรับหรับอุปกรณ์ในการยืนยันตัวตน เข้าใช้งานระบบ (User Authentication)
The Magic Quadrant for User Authentication depicts Gartner's independent analysis of authentication vendors in the marketplace. Positioning within the quadrant is based on an organization's ability to execute and completeness of vision.