วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Sentinel Cloud : การสร้างโปรเจ็คงานที่เป็นไฟล์ .EXE ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ บน Windows Azure


การนำไฟล์ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ ไปใช้งานบนระบบ Cloud Computing.
ในบทความนี้ จะเน้นที่การนำเข้าไฟล์ .EXE ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เราจะสามารถนำไฟล์ .EXE ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ไปใช้งานบนระบบ Cloud ได้อย่างไร

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel Cloud


การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud ด้วย Sentinel Cloud

วิเชษฐ ดารากัย
1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com

บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบนระบบสารสนเทศต้องมีการปรับตัวให้ทัน เมื่อก่อนเราผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ Thin Computer โดยการประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ที่ Server จากนั้นเทคโนโลยีไมโครชิพได้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีการพัฒนาไมโครชิพที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิ์ภาพสูง และราคาถูก สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ทำให้การผลิตซอฟต์แวร์เปลี่ยนไป แต่ในปัจจุบันนี้ ระบบ Cloud เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากมายและเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐาน(Infar Structure) ด้านระบบการสื่อสารที่สามารถรองรับการใช้งาน Cloud ได้ ต่อจากนี้ไปการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบนระบบ Cloud ไม่ใช้เรื่องยุกยาก แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud นั่นเอง

คำสำคัญ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / ระบบ Cloud / Sentinel Cloud

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : How to Protect Your Software ขั้นตอนง่ายๆในการป้องกันซอฟต์แวร์ของท่าน

สำหรับท่านโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากเราพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จ เราจะมีแนวทางในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(ป้องกันการ Copy)ของเราอย่างไร เรามาดูวิธีการป้องกัน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Data Base Server ของ Sentinel HASP Business Studio Server

สำหรับการติดตั้ง Sentinel HASP Business Studio Server บางครั้งอาจเกิดปัญหา ทำให้เราไม่สามารถติดตั้ง Database ได้ เรามาดูวิธีการแก้ไขกัน