วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Sentinel GrandDog : Sentinel GrandDog Tools & Drivers

Dog Tools & Drivers รายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดล็อค Grand Dog
MicroDogGrandDog

Driver NameVersionProductsIncludes
GrandDog SDKv2.0GrandDogWindows XP
GrandDog windows latest driver1.0.35.2GrandDogWindows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista & Windows 7 (32/x64)
Driver Packet GrandDogGrandDogWindows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista & Windows 7 (32/x64)
GrandDog linux driver2.0.0.3GrandDogRed Hat Enterprise Linux
http://cn.safenet-inc.com/support-and-download/download-driver/dongle/

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ไฟล์เอกสาร PDF ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP


การป้องกันลิขสิทธิ์ไฟล์เอกสาร PDF ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP

วิเชษฐ ดารากัย
1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com

บทคัดย่อ:
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังมีการใช้งานโปรแกรมในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมทางด้านการสื่อสาร, มัลติมีเดีย, โปรแกรมบริหารจัดการงานออฟฟิศ,โปรแกรมทางด้าน GIS และ ฯลฯ ไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมในด้านใดข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากโปรแกรมเราสามารถหาซื้อที่ใหนก็ได้แต่ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของทางบริษัทหรือหน่วยงาน หากตกไปอยู่ในมือคู่แข่งมันคงไม่ดีแน่ แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันเอกสารสำคัญนี้อย่างไร โดยบทความนี้จะเน้นไปที่การป้องกันไฟล์เอกสารประเภท PDF โดยทำการป้องกันด้วยการเข้ารหัสไฟล์ (Encryption) (Software Protection for Revenue Protection and Growth : SafeNet Ince)[1]

คำสำคัญ: ฮาร์ดล็อก / การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / การเข้ารหัสไฟล์