วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Sentinel LDK : LabVIEW interface for LDK & DEMO

การป้องกันไฟล์จาก LabVIEW ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel LDK โดยการ Call API
หลังจากที่เราได้พัฒนางานของเราด้วยโปรแกรม LabView แล้วเราจะมีวิธีป้องกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือป้องกันการก็อปปี้งานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร เรามาดูวิธีการป้องกันอย่างง่ายๆ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Sentinel SuperPro : How to Solve Sentinel SuperProNet

การแก้ไขปัญหาการใช้งาน Sentinel SuperProNetเรามีวิธีตรวจสอบง่ายและแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังนี้

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Linux Hotspot : การตรวจสอบสถาณะเบื้องต้นในกรณี Server ไม่จ่ายสัญญาณ

การตรวจสอบเบื้องต้นในกรณี Server ไม่จ่ายสัญญาณให้กับ Switch หรือ AccessPoint

มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบไฟสัญญาณที่ eth1 ว่ามีไฟสัญญาณหรือไม่
2. หากไฟสัญญาณกระพริบหรือเป็นสีเหลืองให้ตรวจสอบ สถานะเซิร์ฟเวอร์
3. การตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์
3.1 เข้าไปที่ 10.0.0.1/admin

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : How to use Sentinel HASP on Linux

สำหรับ ท่านโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Linux เราสามารถป้องกันด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP อย่างง่ายดาย เรามาดูวิธีกัน