วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย 


สำหรับลูกค้าที่ใช้ GPS Receiver GT-730F(L) แล้้วเกิดปัญหาตามภาพด้านล่าง


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทความ : กรณีศึกษา Data Protection Best Practices and Awareness : Securing Virtualized and Cloud Infrastructures


รูปแบบและวิธีการที่ควรทราบในการป้องกันข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบ Virtualize และ Cloud Infrastructures 

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Sentinel LDK : How to Protect Java Program by Sentinel HASP/LDK

การป้องกันโปรแกรม JAVA ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP/LDK โดยวิธีการ Shell

หลังจากที่เราได้พัฒนางานของเราด้วยภาษา JAVA แล้วเราจะมีวิธีป้องกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือป้องกันการก็อปปี้งานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร เรามาดูวิธีการป้องกันอย่างง่ายๆกันครับ