วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

Android : ทดลองใช้งาน App Fitab Support on Android

ทดลองใช้งาน Fitab Support เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นเอง สำหรับลูกค้าของบริษัท และผู้สนใจใช้เป็นช่องทางและรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารจากทาง บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ (ภาพแสดง ใช้ตัว Emu ของ Android สำหรับจับภาพหน้าจอครับ) 

Sentinel SuperPro Net : How to Check Sentinel SuperProNet on Network

การตรวจสอบฮาร์ดล็อค Sentinel SuperProNet บนระบบ Network ด้วยชุ่ดเครื่องมือ SproevalTool อย่างง่ายดาย

1. เปิด C:\Program Files (x86)\SafeNet Sentinel\SuperPro\7.1\Tools\sproeval.exe