วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Sentinel RMS (Right Management System) : ทำความรู้จักกับ Sentinel RMS และเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน Sentinel RMS (Right Management System)
Sentinel RMS คืออะไร!!! Sentinel RMS คือรูปแบบการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการล็อกซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า ซอฟต์ล็อก โดยจะมีกรรมวิธีและระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าการใช้ซอฟต์ล็อกทั่วๆไป ซึ่งจะมีรูปแบบวิธีการใช้งานที่ง่ายๆดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Sentinel RMS Development Kit-CodeCover จะปรากฏ ดังภาพด้านล่าง

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Sentinel LDK : ทำความรู้จักกับ Sentinel LDK ในแต่ละรุ่น (Sentinel HL Hardware-Based Protection Key Models)

ทำความรู้จักกับ Sentinel LDK ในรุ่นต่างๆ (Sentinel Licensing Development Kit : Key Models) เทคโนโลยีในการป้องกันซอฟต์แวร์ ใหม่ล่าสุดจาก SafeNet

Sentinel HL Hardware-Based Protection Key Models 
Sentinel HL family of keys offers the highest level of copy and IP protection available. Offered in a wide variety of types and form factors, the Sentinel HL keys protect software by allowing access and execution of the application only when the key is physically connected. Sentinel HL keys are ideal for software publishers whose primary concern is security. Ideal for scenarios where the protected application runs on a device that supporting USB and ExpressCard form factors.


วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Sentinel LDK : How to Call Sublicence Sentinel LDK Net by Sentinel EMS Tool Kit

การ Call Sublicence (แบ่ง Licence) ของ Sentinel LDK Net ด้วยชุ่ดเครื่องมือ Sentinel EMS Tool Kit
     Sentinel LDK Net คือ ฮาร์ดล็อคสำหรับป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนระบบเน็ตเวอร์ค ปกติจะมีจำนวน Licence หรือการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้โปรแกรมที่ผ่านการล็อคในระบบพร้อมๆกัน เช่น Sentinel LDK Net 10 Licence หมายความว่า ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมพร้อมๆกันได้ 10 User/10 IP ในเวลาเดียวกัน หากเราต้องการกำหนดให้เข้าใช้งานได้เพียง 2 User เราจะทำอย่างไร โดยไม่ต้อง Call API ในโปรแกรม วันนี้เรามีแนวทางง่ายๆ