วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Sentinel HASP : How to Solve the error Internal Envelope error (E0003)

แนวทางในการแก้ไขปัญหา Error ของ  Sentinel HASP : Internal Envelope error (E0003)

ในกรณีที่มีการ Upgrade Sentinel HASP Business Studio จากเวอร์ชัน 5.10 เป็นเวอร์ชัน 5.12 แล้วเกิด Error ตามภาพด้านบน เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา Error ดังนี้ >>