วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

Sentinel LDK : How to Protect File EXE from Sentinel LDK


การใช้งาน Sentinel LDK อย่างง่าย โดยการใช้ LDK Basic (รายละเอียดเพิ่มเติม CD: \Windows\Installed\Docs\Manuals & Tutorials)
ในการป้องกันไฟล์ EXE เราสามารถป้องกันการก็อปปีไฟล์โปรแกรมของเราได้อย่างง่ายดาย
เรามาดูวิธีการกัน