วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Sentinel SuperPro : How to Protect File EXE from Program MATLAB

การป้องกันไฟล์ EXE จากโปรแกรม MATLAB ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro อย่างง่ายดาย

เรามาดูวิธีกัน
1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel SuperPro Developer's Toolkit ขึ้นมา จากนั้น Input ไฟล์ exe ที่สร้างจาก MATLAB