วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

Sentinel LDK : How to Protect File EXE from Program MATLAB

การป้องกันไฟล์ EXE จากโปรแกรม MATLAB ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel LDK อย่างง่ายดาย

เรามาดูวิธีกัน
1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel LDK Envelope 7.0 ขึ้นมา วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

Sentinel EMS : Welcome to Sentinel® EMS™

Sentinel EMS is a powerful role-based application designed to manage the business activities required to implement and maintain Sentinel LDK in your organization.


Sentinel EMS (Entitlement Management System) เครื่องมือันทรงพลังสำหรับการบริหารจัดการและการใช้งานร่วมกับ Sentinel LDK เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรของคุณ