วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

Sentinel SuperPro : How to Add Port for Sentinel Key License Monitor

การแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งาน การตรวจสอบจำนวน License ของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net

ในกรณีที่เราต้องการตรวจสอบว่า Sentinel SuperPro Net ของเรามีจำนวน License สำหรับการใช้งานของ User ได้กี่คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  - เข้าไปที่ Browser พิมพ์ localhost:6002

หากเกิด Error ตามภาพด้านล่าง