วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Sentinel MicroDog : การแก้ไขปัญหาในกรณีโปรแกรมที่ล็อค มีการฟ้องว่าเป็นไวรัส ตัวอย่างโปรแกรม DON_Truss.exe

Sentinel MicroDog  วิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่โปรแกรมที่ล็อค เมื่อเปิดใช้งานมีการฟ้องว่าเป็นไวรัส โดยเฉพาะ .EXE
ตัวอย่าง NODE32 และโปรแกรม DON_Truss.exe 
1. เปิด NODE32 เข้าไปที่ Enter Advanced Setup ตามภาพด้านล่าง

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Sentinel SuperProNet : How to Check Hard Limit, การตรวจสอบจำนวน License ของ Sentinel SuperProNet ด้วย Sentinel SuperPro Developer's ToolKit

การตรวจสอบจำนวน License ของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net
หากเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบจำนวน License ของ Sentinel SuperProNet ด้วยการเข้าไปที่ http://localhost:6002 ไม่ได้ผล ตามภาพ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา