วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

Sentinel LDK : How to Check Sentinel LDK Driver Less on Linux OS

Sentinel LDK การตรวจสอบ Sentinel LDK Driver Less บนระบบปฏิบัติการ Linuxเราสามารถตรวจสอบ Sentinel LDK Driver Less  ด้วยวิธีการง่ายๆ

LDK Driver Less คือ ฮาร์ดล็อคใหม่จากทาง SafeNet Inc. เป็นฮาร์ดล็อคที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้ง System Driver แต่หลักการทำงานจะไม่เหมือนกับฮาร์ดล็อคพวก USB ทั่วไป


ซึ่งเรามีวิธีการตรวจเช็ค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

Sentinel LDK : How Install Sentinel EMS After Installed Sentinel Vendor Suite

Sentinel LDK การติดตั้ง Sentinel EMS เพิ่มเติมหลังจากได้ติดตั้ง Envolope ไปแล้วหากท่านต้องการใช้งาน Sentinel EMS ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมลงไปได้  ด้วยวิธีการง่ายๆ

Sentinel EMS คือ ชุดเครื่องมือบริหารจัดการ หากเราลงชุดเครื่องมือตัวนี้ มันจะทำการติดตั้ง Microsoft SQL Server Express ให้เราด้วย หรือ หากมี Microsoft SQL Server อยู่แล้ว ก็สามารถทำได้เช่นกัน


ซึ่งเรามีวิธีการติดตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


Sentinel LDK : How Install Sentinel Vendor Suite Without Install Sentinel EMS

Sentinel LDK การติดตั้ง Sentinel Vendor Suite โดยไม่ต้องติดตั้ง Sentinel EMSหากท่านต้องการใช้งาน Sentinel Vendor Suite เฉพาะชุด Envolope อย่างเดียว ก็สามารถทำได้ง่ายๆ 

Envolope  คือ ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Shell หรือการป้องกันไฟล์ .EXE หรือ .JAR หากเราต้องการทดลองการล็อคซอฟต์แวร์ เราสามารถเลือกลงได้เฉพาะ Envolope เพียงอย่างเดียว

Sentinel EMS คือ ชุดเครื่องมือบริหารจัดการ หากเราลงชุดเครื่องมือตัวนี้ มันจะทำการติดตั้ง Microsoft SQL Server Express ให้เราด้วย