วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Sentinel SuperPro : How to use Sentinel SuperPro Tool Kit 5.1

แนะนำการใช้งาน SuperPro Developer's TooKit 5.1  เป็นชุดเครื่องมือเวอร์ชันแรกสุดของ Sentinel SuperPro (Rainbow Technology)


เรามาดูวิธีการกันครับ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Sentinel SL : What is the difference of The Locking Type on Sentinel SL

ข้อแตกต่างของ Locking Type แต่ละประเภท สำหรับการใช้งาน Sentinel SL
เรามาดูข้อแตกต่างกัน
  • HL : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel HL Key เท่านั้น
  •  SL User mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Stand-alone
  • SL Admin mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Network
  • HL or SL Admin mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Stand-alone และ Network
  • HL or SL (Admin mode or User mode) : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Sentinel LDK : Test Sentinel HASP Master Key on Sentinel LDK Vendor Suite for Sentinel LDK Key

ทดสอบการทำงาน Sentinel HASP Master Key บน Sentinel LDK Vendor Suite และใช้งานร่วมกับ Sentinel LDK Key


เพื่อเป็นการทดสอบว่า หากเราใช้ Sentinel HASP Master เพื่อล็อคโปรแกรม และนำไปใช้กับฮาร์ดล็อค Sentinel LDK

ลูกค้าที่มีฮาร์ดล็อครุ่น Sentinel HASP อาจเกิดความสงสัยและความสับสนว่า หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ฮาร์ดล็อครุ่นใหม่ล่าสุด Sentinel LDK จะสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ หรือต้องเปลี่ยน Sentinel Master Key ใหม่หรือเปล่า

เรามาดูคำตอบและผลการทดสอบกันครับ