วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

GPS Receiver GT-730F(L) : การ Update โปรแกรมสำหรับดูเส้นทางตัวใหม่ CanWay

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้ ลูกค้าสามารถเข้าไป Download โปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดสำหรับการใช้งาน


ลูกค้าสามารถเข้าไป Download ได้ที่

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

Sentinel MicroDog : การล็อกโปรแกรมแบบการ Call API ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel MicroDog

แนะนำขั้นตอน การล็อกโปรแกรมด้วย Sentinel MicroDog อย่างง่าย ด้วยการ Call API


การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของคุณ ด้วยการ Call API มีขั้นตอนการใช้งานที่แสนง่าย เพียง 5 ขั้นตอน คุณก็ได้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว
ขั้นตอนการใช้งาน