วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sentinel EMS : Error- "Connection Closed (2)" while logging in Master Wizard

สำหรับการเปิดใช้งาน Sentinel Master Wizard แล้วเกิดปัญหาขึ้นมา "Sentinel EMS Login, Connection closed (2)"

เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากัน >>>

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sentinel SL : How to generate C2V file from the master key.

สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Sentinel SL เมื่อใช้งานไลน์เซนส์ (License) จาก Master Key หมด และต้องการจะซื้อไลน์เซนส์เพิ่ม จะต้องทำอย่างไร


สำหรับการป้องกันซอฟต์แวร์โดยใช้ Sentinel SL เมื่อใช้งานไลน์เซนส์หมดจาก Master Key  และต้องการจะสั่งไลเซนส์เพิ่ม (Activation Pool License)  จะมีขั้นตอนอย่างไร เรามาดูในส่วนรายละเอียดกัน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sentinel HL & SL : What is the Run-time Environment (RTE)

อะไรคือ Run-time Environment (RTE) และมันมีไว้ทำอะไรRun-time Environment (RTE) หรือ System Driver สำหรับฮาร์ดล็อก Sentinel HL Key ซึ่งฮาร์ดล็อกรุ่น Sentinel HL Driverless เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง RTE แต่ยังมี Sentinel HL Driverless บางรุ่นที่จำเป็นต้องติดตั้ง RTE เรามาดูในส่วนรายละเอียดกัน

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK, EMS : Compare Hard Lock

จากข้อสงสัยที่ถามเข้ามา ถึงความแต่กต่างของฮาร์ดล็อกในรุ่นต่างๆ ที่มี ได้แก่ Sentinel Micro Dog, Sentinel Grand Dog, Sentinel SuperPro และ Sentinel HL & Driver Less เรามาดูในส่วนของความแตกต่างกัน


Sentinel MicroDog
เป็นฮาร์ดล็อกสำหรับป้องกันซอฟต์แวร์ ภายในบรรจุด้วยหน่วยความจำขนาด 200ไบต์ สามารถเลือกป้องกันซอฟต์แวร์ได้ทั้งแบบ Shell และ การCall API รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.fitab.com/present/sk_dog.html