วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Sentinel SL : How to transfer a Sentinel SL license key to a new computer ...

เมื่อเราได้ทำการติดตั้ง Sentinel SL ลงไปในเครื่องแล้ว หากเราต้องย้ายไปติดตั้งเครื่องใหม่ เราจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร


Sentinel SL : How to Removing provisional licence.

เมื่อเราได้ทำการติดตั้ง Sentinel SL ลงไปในเครื่องแล้ว หากเราต้องการลบ Sentinel SL ออกจากเครื่อง เราต้องทำอย่างไรภาพแสดง Sentinel SL เมื่อทำการติดตั้งลงในเครื่อง


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Sentinel LDK, EMS, SL : Compare between Sentinel LDK Master Key and Sentinel LDK Developer Key

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง Key สองตัวที่มีมาในกล่อง Sentinel HL SK (Starter Kit) ว่ามีความแตกต่าง หรือนำไปใช้งานในส่วนใหนบ้าง เรามาดูกัน