วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK, EMS, SL : How to set Sentinel LDK Key by Sentinel EMS

เริ่มต้นใช้งาน Sentinel LDK โดยการกำหนดจำนวนครั้งในการใช้งานโปรแกรม
การใช้งานฟังก์ชันนี้ จะต้องเป็น Sentinel LDK รุ่น Sentinel LDK Pro ขึ้นไม่ (Sentinel LDK Basic ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้)

เริ่มต้น
1. เสียบ Sentinel LDK Master Key และเปิดโปรแกรม Sentinel EMS

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Sentinel MicroDog : การแก้ไขรหัสผ่านของฮาร์ดล็อก Sentinel MicroDog

แนะนำขั้นตอน การแก้ไขรหัสผ่านของฮาร์ดล็อก Sentinel MicroDog

หากเราต้องการแก้ไขรหัสผ่านของ Sentinel MicroDog เพื่อนำไปใช้สำหรับการเขียนซอสโค้ด API  ซึ่งค่า Default Password จากโรงงานจะเป็น 0 เรามีวิธีการแก้ไขได้อย่างง่ายๆ ดังนี้ 

1. เข้าไปยังเครื่องมือ DogEdt32