วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK, EMS, SL : Comparision Between LDK MasterKey and HASP MasterKey

สำหรับลูกค้าที่เคยใช้ฮาร์ดล็อก Sentinel HASP (Aladdin HASP) อาจเกิดความสับสนว่า HASP Master Key จะสามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK ได้หรือไม่ 

Sentinel HASP (Aladdin HASP) เป็นฮาร์ดล็อกรุ่นเก่า (เดิมเป็นของ Aladdin) ที่ทาง SafeNet Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ ต่อมาทาง SafeNet Inc. ได้ผลิตฮาร์ดล็อกรุ่นใหม่ เป็น Sentinel LDK ดังนั้นในส่วนของ Aladdin HASP ทาง SafeNet Inc. จะหยุดการ Support ในด้านต่างๆหลังจากปีนี้ (2015)

เรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานกัน ระหว่าง Sentinel HASP Key กับ Sentinel LDK Key

1. Sentinel HASP Master Key หรือ HASP Develop Key สามารถใช้งานได้กับ Sentinel HASP Key เท่านั้น

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK, EMS, SL : Test Envelope and EMS on Windows 10

เริ่มต้นใช้งาน Sentinel LDK ชุด Envelope และ EMS บน Windows ตัวใหม่ล่าสุด Windows 10 

เรามาดูผลการทดลองกันครับ ว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันซอฟต์แวร์ ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel LDK หรือไม่

เริ่มต้น
1. หลังจากติดตั้งชุด Tool kit เรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบหาฮาร์ดล็อก Sentinel HL Key