วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK : How to Check Status Sentinel LDK Key Type.

เมื่อเราต้องการตรวจสอบ Sentinel LDK HL Key ที่เรามีอยู่ว่าเป็น Key ชนิดใหน เราสามารถเข้าทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย
          โดยการเข้าไปที่ http://localhost:1947/ จากนั้นเข้าไปที่ Option > Sentinel Keys ตามภาพด้านล่าง

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

SoftWare : ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน Group Office Application สำหรับการแชร์ไฟล์ในองค์กร


GroupOffice เป็น WebApplication ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการติดตั้ง และ ทดสอบการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 12.04 LTS
เรามาดูในส่วนของการติดตั้ง และ การทดสอบการใช้งานกัน

Sentinel LDK : - How to Call API Specified LM IP AddressLicensing with C#

วิธีการในการในการกำหนดค่า IP Address ให้กับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net โดยการ Call API ยกตัวอย่างในส่วนของภาษา C# 
          ในการใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net เมื่อใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบ Network ภายในที่มีขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาเครื่องที่เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net ในการเปิดใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อก ดังนั้นเราจึงต้องมีการกำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องที่ทำการเสียบฮาร์ดล็อกอยู่ เช่น อาจเป็นเครื่อง Server ที่ทำการ Fix IP ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Sentinel GrandDog : How to configure Sentinel GrandDog from Avoid Switching the Keys.

การกำหนดค่า Sentinel GrandDog เพื่อป้องกันการสลับใช้งานฮาร์ดล็อก

หากเรามีโปรแกรมที่ล็อกด้วย Sentinel GrandDog ที่เป็นรหัสเดียวกันอยู่ 2 เวอร์ชัน แล้วเราไม่ต้องการให้ผู้มีฮาร์ดล็อกสำหรับ Version1 สามารถใช้งานโปรแกรม Version2 เราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร เรามาดูวิธีการกัน >>