วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK : How to Sentinel LDK Driver Less working on MS Windows OS.

Sentinel LDK : หลักการทำงานของฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Driver Less
เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อดีของฮาร์ดล็อกรุ่น Sentinel LDK HL Driver Less คือ เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง System Driver ให้กับฮาร์ดล็อกที่เครื่อง End User เมื่อเราต้องการใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Driver Less เราก็สามารถเสียบฮาร์ดล็อกเข้ากับพอร์ต USB ได้เลย
เมื่อเสียบฮาร์ดล็อกเข้ากับ USB Port ระบบจะมองเป็น HID (Human Interface Devices)

Sentinel LDK : How to solve Error ID 42 “Sentinel License Manager version too old"

Sentinel LDK : แนวทางในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อความ Error 42 กับการใช้งานโปรแกรมที่ล็อกด้วย ฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Key

แนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา 
1. ทำการติดตั้ง Sentinel LDK เวอร์ชั่นล่าสุด
สามารถ Download Sentinel LDK last Version (7.4) http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/#
Sentinel LDK SDK - Entitlement Management System, Envelope, Toolbox, APIs, etc.
Windows, Linux, Mac , 2 GB, Version 7.4, Released 2015-10-23

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Sentinel LDK Tip : การใช้งานฟังก์ชัน กำหนดวันที่หมดอายุ กับ Sentinel LDK HL Time Key.

Sentinel LDK Tip : หากเราต้องการกำหนดวันที่หมดอายุให้กับโปรแกรมของเรา โดยการใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Time Key เราสามารถดำเนินการง่ายๆ ด้วยขั้นตอนดังนี้