วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

Sentinel LDK : Video introduce Sentinel LDK - EMS License Burn

วีดีโอ สาธิต วิธีการ ในการเขียนค่าลงในตัวฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Key ผ่านทางชุดเครื่องมือ EMS ของ Sentinel LDK ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ

ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้