วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Sentinel LDK 7.5 : Introduce Sentinel LDK 7.5

Sentinel LDK 7.5 : แนะนำ Sentinel LDK เวอร์ชันล่าสุด 7.5
เรามาดูหน้าตา ชุดเครื่องมือ Sentinel LDK 7.5 สำหรับการใช้งานและการจัดการฮาร์ดล็อก Sentinel LDK