วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

Sentinel LDK 7.5 : Error of Date on Sentinel LDK 7.5

Sentinel LDK 7.5 : การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปี จาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. เมื่อใช้งาน EMS บน Sentinel LDK เวอร์ชัน7.5
เมื่อเราใช้งานฟังก์ชัน ในชุด EMS แล้วเกิดข้อผิดพลาดตามภาพ

โดยปกติ Start Date จะแสดงเป็นปี ค.ศ. ตามภาพด้านล่าง


แนวทางในการแก้ไขดังนี้ :
1. เข้าไปที่ regedit > [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\ ,จากนั้นทำการ backup.
2. ในส่วนของ regedit > [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International\Geo] ,
เปลี่ยนค่า "Nation"="227" เป็น "224"
3. ทำการ Double click ไฟล์ "ENU Regedit" สำหรับตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ English.
4. ทำการ Restart computer.
สำหรับไฟล์ ENU Regedit สามารถรับไฟล์ได้ที่ >>E-mail :  sales@fitab.com

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987, 081-989-5258 หรือ  www.fitab.com  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น