วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Photoshop : การออกแบบลายตาข่าย

1. สร้างไฟล์ใหม่ : File > New
2. ไปที่ แทป Layer > Channels > Create new channel = Alpha 1
3. เลือก Brush Tool > Master Diameter = 400 px ทำการระบายสี

4. Filter > Pixceate > Color Halftone > 38 px

5. Layer > Create a new layer

 6. Select > Load Selection > Channel > Alpha 1
7. เลือกสีใหม่ ระบายลงไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น