วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Sentinel GrandDog : How to Install Sentinel GrandDog.

การติดตั้งโปรแกรม Sentinel GrandDog 

การติดตั้งโปรแกรม Sentinel GrandDog ในเครื่องที่จะทำการล็อกโปรแกรม มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Photoshop : การออกแบบลายตาข่าย

1. สร้างไฟล์ใหม่ : File > New
2. ไปที่ แทป Layer > Channels > Create new channel = Alpha 1
3. เลือก Brush Tool > Master Diameter = 400 px ทำการระบายสี

Photoshop : การออกแบบแผ่นพับ

 การออกแบบแผ่นพับอย่างง่าย : แนะนำ การออกแบบแผ่นพับอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Photoshop
1. ทำการกำหนดขนาดกระดาษ : File > New > Preset : International Paper = A4
2. ทำการกลับกระดาษ :  Image > Rotate Canvas : 90 CW
3. แบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ช่อง : Tools > Rectangular Marquee > Style : Fixed Size : Width = 9.9 cm

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

Sentinel LDK 7.5 : Activate Offline การลงทะเบียนใช้งาน Sentinel LDK Master Key ครั้งแรก

Sentinel LDK 7.5 : แนะนำ การลงทะเบียนเปิดใช้งาน Sentinel LDK Master Key ครั้งแรก แบบ Offline
หากเกิดปัญหาการลงทะเบียนกับทาง Gemalto เพื่อทำการ Activate ผ่านทาง Online เราสามารถ Activate โดยผ่านทางระบบ Offline โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เปิด Sentinel Vendor Suite > Additional Tools > Sentinel Master Wizard

Sentinel LDK 7.5 : Activate Online การลงทะเบียนใช้งาน Sentinel LDK Master Key ครั้งแรก

Sentinel LDK 7.5 : แนะนำ การลงทะเบียนเปิดใช้งาน Sentinel LDK Master Key ครั้งแรก แบบ Online
เมื่อต้องการใช้งานฮาร์ดล็อค Sentinel LDK ครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนกับทาง Gemalto เพื่อทำการ Activate ผ่านทาง Online โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เปิด Sentinel Vendor Suite > Additional Tools > Sentinel Master Wizard